மைலோ வெற்றிக் கிண்ணம் : குப்பிளான் குறிஞ்சிக் குமரன் விளையாட்டுக் கழக அணி மாவட்ட மட்டத்திற்குத் தகுதி (படம்). மேலும் படிக்க updated 18-10-2015

குறிஞ்சிக்குமரன் விளையாட்டுக் கழகத்தின் புதிய நிர்வாகமும், கணக்கறிக்கையும். updated 04-07-2014

நட்புறவு கிண்ணம் குறிஞ்சிக்குமரன் வசம். updated 19-06-2014

வடக்கின் சுப்ப கிங் உதைபந்தாட்ட போட்டியில் குறிஞ்சிக் குமரன் விளையாட்டுக்கழகம் ஆதிசக்தி அணியை வென்றுள்ளது. விளையாட்டு updated 06-04-2014

அச்சுவேலி கதிரொளி ராகேட் விளையாட்டு கழகம் நடாத்திய போட்டியில் இறுதி ஆட்டத்தில் பங்கு பற்றிய குறிஞ்சிக்குமரன் அணி. விளையாட்டு updated 19-03-2014

அரை இறுதி ஆட்டத்திற்கு முன்னேறி எமது கிராமத்திற்கு பெருமை சேர்த்த குறிஞ்சிக்குமரன். விளையாட்டு updated 26-02-2014

அமரர் இராமநாதன் சிவசோதி ஞாபகார்த்த அபிவிருத்தியினை முன்னிட்டு குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டுக் கழகம் நடாத்தும் விளையாட்டுப் போட்டியில் இதுவரை நடைபெற்ற போட்டி முடிவுகள். updated 28-06-2013

ஞானகலா விளையாட்டுக் கழகம் நடாத்திய மாபெரும் உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியில் விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டுக் கழகம் இடப்பெயர்வுகளிற்குப் பின்னரான வரலாற்றில் முதன் முதலாக வெற்றிக்கிண்ணத்தினை சுவீகரித்து சாதனை படைத்துள்ளது. updated 26-05-2013

விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டு கழக மைதானத்தில் நடாத்தப்பட்ட பிரதேச செயலக விளையாட்டு. updated 21-05-2013