குப்பிழானை பிறப்பிடமாகவும் சுவிஸ் லங்கந்தாளை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட திரு தங்கராசா முத்துக்குமார் அவர்கள் 13-04-2019 சனிக்கிழமையன்று இறைவனடி சேர்ந்தார்.